Presentació

La proposta didàctica que teniu a les mans té com a finalitat que l’alumnat, principalment de cicle superior d’educació primària, però també de primer cicle d’educació secundària, disposi de suficients competències per conèixer i valorar de la importància de la pràctica d’activitat física com element bàsic per a la millora de la salut i les problemàtiques que es deriven de mantenir un estil de vida sedentari.

Al llarg del mòdul es demanarà que l’alumnat, qui treballarà en grup, realitzi diferents activitats, dissenyades en forma de reptes, que li permetrà portar a terme, com a producte final, el disseny i execució d’una Festa Activa en el propi centre escolar i on l’activitat física en sigui l’eix central.Tot, intentant fer-ho coincidir amb el Dia Mundial de l’Activitat Física, el 6 d’abril (OMS).

Per tal de portar a terme aquesta proposta didàctica us recomanem que abans de començar us llegiu l’apartat general de presentació anomenat “El projecte” ja que us donarà una visió de conjunt de la proposta de Valors en Joc. Una vegada realitzada la lectura, en aquest apartat trobareu orientacions específiques per desenvolupar la temàtica de “Salut i Activitat Física”.

Objectius generals

L’alumnat, al finalitzar el mòdul, hauria de ser capaç de:

The first step in proofreading best dissertation services online is to look on your paper .

  • Conèixer els beneficis que suposa la pràctica d’activitat física per a la salut i els inconvenients de mantenir un estil de vida sedentari.
  • Investigar el tipus i la freqüència més adequada de pràctica d’activitat física segons l’edat del practicant.
  • Reflexionar sobre les possibilitats de pràctica d’activitat física que hi ha a l’entorn.
  • Valorar la importància de portar a terme activitat físiques en grup i/o a nivell familiar.
  • Dissenyar una activitat, en forma de joc, per potenciar la pràctica d’activitat física entre els companys/es
  • Organitzar una festa activa en el propi centre educatiu.

A continuació s’ajunten unes orientacions didàctiques pel professorat on es detallen aspectes de metodologia, temporalització i orientacions didàctiques de cadascuna de les activitats, així com lectures i links de referència que us permetran ampliar informació sobre aquest bloc temàtic.

Esperem que siguin del vostre interès!

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>  Descarrega’t el PDF amb les orientacions didàctiques pel professorat.