Ei!, esteu Resultat d'imatges de playground teens physical activitya la última activitat i us ha de servir per fer una síntesi de tot allò après. Haureu de preparar una Festa Activa al vostre centre, que es realitzi durant l’hora del pati i que fomenti la pràctica d’activitat física.

Per organitzar la Festa Activa:

TASCA 1. Penseu i elaboreu un cartell “cridaner” i visual de la Festa Activa seguint les instruccions que us doni el vostre mestre/a o professor/a. Podeu consultar el material utilitzat a l’activitat 1.

TASCA 2. Dissenyeu una activitat física en forma joc, activa, divertida i motivant. Aquesta activitat ha de tenir les característiques que estableixi el vostre mestre/a o professor/a en relació al material, espai, temps i nombre de participants de la vostra escola-institut.

Podeu consultar les següents webs per trobar jocs interessants:

També podeu descarregar-vos un model de fitxa.

TASCA 3. Elaboreu un petit document (per exemple un tríptic) amb les principals idees de la importància de mantenir-se actius. Hauria d’incloure un eslògan, els beneficis que suposa la pràctica d’activitat física, les activitats que es poden portar a terme i el temps necessari perquè suposin una millora per a la salut. Ha de ser un document molt visual i pràctic.

TASCA 4. Exposeu l’activitat física o joc el dia de la Festa Activa, amb claredat als participants i doneu-los el petit document elaborat. És per aquesta raó que és molt important que treballeu en grup; més que en grup, en equip!  Feu també promoció a partir dels cartells que heu elaborat.

CAIXA DE RECURSOS

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  DESCARREGA’T

 

  RECURSOS EXTERNS