En aquesta activitat, que està molt relacionada amb l’anterior, l’Ajuntament intentarà que reflexioneu sobre dos elements importants. En primer lloc, sobre quin és vostre propi “estil de vida” respecte a la pràctica d’activitat física i, per altra banda, sobre les possibilitats d’espais o instal·lacions que disposa el vostre municipi per a la pràctica d’activitat física.

I tot, ho farem a partir del quadre “Children’s Games” del pintor Pieter Brueghel (s. XVI).

TASCA 1. Busqueu a l’obra de Pieter Brueghel “Children’s Games” fins a cinc jocs populars diferents. Si teniu dificultats o voleu ampliar aquesta temàtica consulteu el següent document.

TASCA 2. Entreu al següent web i passeu el ratolí per damunt del quadre que acabeu d’analitzar. Quins canvis observeu? Què creieu que pretén representar l’autor?

TASCA 3. Per què creieu que s’ha produït aquest canvi en el comportament-estil de vida entre la població del segle XVI i actualment?  Quins factors o elements poden explicar aquest canvi? Quants de vosaltres teniu més d’un ordinador a casa? Quants consoles? Teniu més d’una televisió? Quan de temps al dia destineu a l’ús de la TV, la consola, internet, etc?

Per ajudar-vos a fer a la reflexió podeu llegir la notícia que un “20% dels nens/es de sis anys tenen televisió o DVD a la seva habitació”.

TASCA 4. És possible que també la poca presència d’espais col·lectius, públics i oberts on poder fer activitat física siguin un dels possibles causants d’aquest estil de vida? És certa aquesta afirmació en el vostre municipi? Indiqueu en quins espais públics dels vostre municipi, oberts a tothom i gratuïts és possible realitzar activitat física i quines activitats físiques s’hi podrien portar a terme.

TASCA 5. Escriviu una carta demanant a l’alcalde/desa de l’Ajuntament perquè, durant el dia Mundial de l’Activitat Física, el 6 d’abril, es puguin tancar un o més carrers per a poder-hi realitzar diferents activitats físiques, d’entre les quals hi tindrà importància la recuperació de jocs populars.

Us podeu ajudar de les indicacions proposades des del següent document de XTEC.

CAIXA DE RECURSOS

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  DESCARREGA’T

 Document de suport per la tasca 5 (PDF) (xtec.cat)

  RECURSOS EXTERNS