La proposta didàctica que teniu a les mans té com a fill conductor o centre d’interès la creació d’una campanya escolar contra el racisme en l’esport amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial (21 de març) per part de les Nacions Unides.

cm75brfweaa9whaL’esport és un fenomen global amb molta transcendència personal i social, que pot servir com exemple de convivència i d’interacció entre persones de diferents orígens, nacionalitats i cultures. El fet de disposar d’un “llenguatge universal” el converteix en una eina molt potent per promoure la convivència entre persones de diferents orígens i procedències. Es el mateix jugar a basquet a l’Argentina, que Espanya o als EEUU, i això afavoreix el contacte i la comunicació entre totes les persones participants, les qual, en la gran majoria, hi participen de manera voluntària com a forma de plaer, diversió i oci.

En canvi, si fem una mirada enrere, la història passada i recent de l’esport presenta nombrosos casos i situacions on els esportistes i/o el públic han viscut algun tipus de discriminació racial, les quals, en molts casos, passen a ser perillosament naturalitzades per la societat.

Per aquest motiu, aquesta maleta didàctica pretén ser un punt d’inflexió per començar a canviar les actituds dels joves sobre la discriminació racial i la xenofòbia. D’aquesta manera, es vol promoure a l’alumnat una actitud critica i pro-actives davant de situacions d’intolerància i racisme en el món de l’esport, i en tota la vida quotidiana dels joves com a part de la ciutadania.

 Objectius generals

  • Revisar i clarificar els conceptes de racisme, discriminació i xenofòbia, etc.
  • Identificar i reflexionar sobre diferents casos, públics i personals, de racisme i xenofòbia en el món de l’esport
  • Afavorir el canvi d’actituds entre els joves a partir de la reflexió personal i grupal
  • Donar a conèixer a la resta de la comunitat educativa la situació problemática (els casos de racisme en l’esport) a partir de la difusió de les activitats dissenyades per l’alumnat durant tot el procés.
  • Promoure el treball cooperatiu, el debat, el dialeg i l’esperit crític de l’alumant

A continuació, en el següent enllaç trobareu unes orientacions més específiques en funció de cada activitat programada.

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>  Descarrega’t el PDF amb les Orientacions didàctiques pel professorat.

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>  Descarrega’t el recull de les fitxes de les activitats (antic).