Com penseu que a anat el procès d’aprenentatge en aquesta maleta? Ara el professorat us avaluarà amb l’ajuda d’aquesta rúbrica:

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS. AVALUACIÓ GRUPAL

Expert.
Nivell 3
Avançat.
Nivell 2
Aprenent.
Nivell 1
Novell.
Nivell 0
Valoració Final
Activitat 1. Què sabem del racisme
Racisme en l’esport Expliquen de manera correcta cinc casos públics de racisme en l’esport.

 

Expliquen de manera correcta menys de cinc casos públics de racisme en l’esport. Expliquen superficialment menys de cinc casos públics de racisme en l’esport. Expliquen incorrectament alguns casos de racisme en l’esport.

 

 
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 2. Coneguem el cas de l’Adil
Preguntes de la lectura Les respostes són critiques i reflexives. Dominen els conceptes en profunditat (racisme i xenofòbia). Les solucions propostes són encertades i viables. Les respostes són correctes però superficials. Coneixen els conceptes (racisme i xenofòbia). Les solucions propostes són encertades però no totes viables. No totes les respostes són encertades. No dominen del tot els conceptes (racisme i xenofòbia). No totes les solucions propostes són encertades ni viables. Les respostes són incomplertes i poc reflexives. No es demostra un coneixement dels conceptes. No hi ha solucions viables.  
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts  
Activitat 3. Fem d’historiadors/es: esportistes que van lluitar contra el racisme
Informació dels casos Totes les explicacions sobre les situacions de racisme del cas; la informació dels protagonistes i el rol de l’esport són exemplars. Algunes explicacions sobre les situacions de racisme del cas; la informació dels protagonistes i el rol de l’esport són correctes. Moltes de les explicacions sobre les situacions de racisme del cas; la informació dels protagonistes i el rol de l’esport  son bastant superficials, i incomplertes. Les explicacions sobre les situacions de racisme del cas; la informació dels protagonistes i el rol de l’esport són irrellevants i poc coherents.
1 punt 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
Pòster-Collage Apareix la informació més rellevant del cas i dels seus protagonistes. Presenta imatges de totes les paraules clau. Inclou alguna frase crítica de qualitat. No apareix tota la informació més rellevant del cas i dels seus protagonistes. Presenta imatges d’algunes paraules clau. Inclou alguna frase crítica. La informació del cas i dels seus personatges és irrellevant. No totes les imatges són adequades i la frase crítica és poc significativa. Falta informació important del cas i dels seus protagonistes. No presenta imatges adequades i no es troba cap frase crítica al respecte.
1 punts 0,5 punts 0,25 punts 0 punts
Activitat 4. Som periodistes: carta a la direcció d’un diari
Carta a la direcció d’un diari Presenten la informació de cincs notícies publicades  en els darrers deu anys.

El text descriu i reflexiona molt críticament sobre els casos de racisme en el mon de l’esport a l’hora que presenta propostes d’actuació per a la seva eliminació.

Presenten la informació de cincs notícies publicades  en els darrers cinc anys.

El text descriu i reflexiona correctament sobre els casos de racisme en el mon de l’esport i no presenta propostes d’actuació per a la seva eliminació.

Presenten la informació de menys de cinc notícies publicades  en els cinc anys.

El text descriu superficialment els casos de racisme en el mon de l’esport..

No presenten tota la informació de les notícies publicades  en els darrers deu anys.

El text no és coherent i presenta idees no pertinents.

2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
Activitat 5. Som crítics de cinema: preparem el videofòrum!
Anàlisis de la pel·lícula i elaboració de preguntes Tota la informació general de la pel·lícula es correcte (fitxa tècnica, resum general i comentari crític).

Les respostes a les preguntes són adequades i les noves preguntes elaborades són molt pertinents.

No tota la informació general de la pel·lícula es correcte (fitxa tècnica, resum general i comentari crític).

Les respostes a les preguntes i les noves preguntes elaborades són millorables.

Falta una gran part de la informació general de la pel·lícula (fitxa tècnica, resum general i comentari crític).

Les respostes a les preguntes son irrellevants i les noves preguntes elaborades són insignificants.

La informació general de la pel·lícula es incorrecte (fitxa tècnica, resum general i comentari crític).

Les respostes a les preguntes i les noves preguntes elaborades són errònies.

2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
Activitat 6. Ens convertim en publicistes: fem campanya!
Vídeo resum-denúncia El vídeo recopila totes les activitats de la maleta i es presenten diferents eslògans crítics.

El muntatge audiovisual és molt encertat.

El vídeo recopila totes les activitats de la maleta però el o els eslògans son pocs crítics.

El muntatge audiovisual és correcte.

El vídeo no recopila algunes les activitats de la maleta i no es presenta cap eslògan adequat.

El muntatge audiovisual és millorable.

El vídeo no recopila les activitats de la maleta i no es presenta cap eslògan.

El muntatge audiovisual és incorrecte.

2 punts 1,5 punts 1 punts 0,5 punts
 Total de punts per al grup    /10

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  Descarrega’t la rúbrica procès d’aprenentatge de l’alumnat.