En aquest apartat hi trobareu dos tipus d’avaluació: