Per tal de portar a terme aquesta proposta didàctica, us recomanem que abans de començar us llegiu l’apartat general de presentació anomenada “El projecte”, ja que us donarà una visió de conjunt de la proposta de Valors en Joc. Una vegada realitzada la lectura, en aquest apartat trobareu orientacions específiques de cadascuna de les diferents temàtiques.

Presentació

La proposta didàctica que teniu a les mans té com a fil conductor o centre d’interès la campanya de Joc Net en el futbol i apadrinada per en Pep Guardiola i altres jugadors i professionals de l’esport. Com que el Pep Guardiola és un líder reconegut i destacat en els mitjans de comunicació, volem aprofitar el seu protagonisme i influència sobre els més joves per animar-los en un projecte en el què en Pep ens acompanyarà de manera fictícia.

Ara bé, no voldríem que el futbol fos protagonista de la proposta didàctica, sinó que és un exemple per estimular als nens i nenes a participar en el projecte però cal fer-lo extensible a altres activitats físiques i esportives més enllà del futbol.

La nostra finalitat és que, a traves del joc i l’esport l’alumnat desenvolupi valors de joc net i respecte, tant en el joc i l’esport com a qualsevol situació de la seva vida quotidiana. Volem promoure una pràctica reflexiva al voltant del tema, i som conscients que moltes vegades, des de l’educació física ens quedem amb la vivència pràctica (fonamental), però que ens manca temps per la reflexió, i aquest és un dels propòsits últims de la proposta que us presentem.

Objectius generals

  • Reflexionar sobre el significat de Joc net o Fair Play, en el sentit més ampli del terme
  • Identificar els problemes que frenen el Joc Net a l’escola i fora
  • Dissenyar propostes concretes per millorar el Joc Net i seleccionar les més interessants per l’escola
  • Aplicar les propostes en situacions reals de joc i esport
  • Difondre aquestes propostes a tot el centre a partir d’una campanya dissenyada pel propi alumnat
  • Promoure el treball cooperatiu, el debat, el dialeg i l’esperit crític de l’alumant

En aquests document també s’exposen les competències bàsiques vinculades a la proposta, d’acord amb el currículum actual.

A continuació us adjunten un document amb orientacions específques on, a més del objectius detallats d’aquest bloc ja exposats, hi trobareu aspectes de metodología, temporalització i orientacions didàctiques de cadascuna de les activitats, així com lectures i links de referència que us permetran ampliar informació sobre aquest bloc temàtic. Esperem que siguin del postre interés!

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>   Descarrega’t el PDF amb les orientacions didàctiques pel professorat.