Hola de nou!nens-a-currar

Com a veritables ambaixadors i ambaixadores del Joc Net en el joc i l’esport, haurem de superar els següents reptes:

  • Investigar què vol dir Joc net o Fair Play ja que a l’esport no sempre és així.
  • Identificar els problemes que frenen el Joc Net a l’escola
  • Buscar propostes per millorar el Joc Net i seleccionar les més interessants per l’escola
  • Aplicar les propostes en situacions de joc i esport
  • Difondre aquestes propostes a tot el centre

La vostra col·laboració haurà de finalitzar amb l’elaboració d’una Campanya de promoció del Joc Net al vostre centre educatiu i portar-la a la pràctica. Haureu d’exposar el què heu après a la resta de cursos i també als pares i mares, i convidar-los a sumar-se al vostre compromís.

Per començar, podeu mirar aquest que ben segur que us anima a treballar com una pinya. Treballar en equip també és un repte fonamental del Joc i l’esport.


Per aconseguir el vostre objectiu, hi heu de ser tots. Poseu-vos un nom de l’equip i repartir-vos els rols. Us fem una proposta per fer els equips i… a currar!!!

MATERIAL DE SUPORT


  Fem els equips!. Document per ajudar-vos a fer el grup de treball.