Seguim treballant amb el nostre repte!

Com ambaixadores de Joc Net és important saber observar, identificar problemes que surten quan practiquem esport, destacar les accions positives, i reflexionar sobre què passa en el terreny de joc. Per això, el proper pas és acostar-nos a les activitats extra-escolares.

Us haureu de fixar en el comportament de:
detectiu1

  • els jugadors i jugadores
  • el públic
  • l’arbitratge o jutges
  • entrenadors /entrenadores
  • periodistes (si mireu el partit per la tele)

Haureu d’estar atents i OBSERVAR partint del guió Observem un partit

 

Es tracta d’una tasca que podeu fer:

  • Amb el suport i acompanyament de les vostres famílies.
  • Amb l’equip, si teniu accés fàcil a competicions esportives properes al vostre entorn.

Entrega: de manera individual o per equips (segons hagueu acordat) heu de portar les graelles emplenades. A classe es posaran en comú amb el professorat i es comentaran els resultats.

CAIXA DE RECURSOS

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  DESCARREGA’T

 Document de suport per la tasca (PDF)

  RECURSOS EXTERNS