El Joc Net o Fair Play és una actitud i una manera de comportar-se en l’esport i fora l’esport que es pot posar de manifest en l’esport professional, al pati de l’escola o al partit del cap de setmana. Com a ambaixadors de joc net, us adonareu que no sempre és així, ja que sovint el Joc Brut o violència es fa present al camp i també a la grada.

El Fair Play suposa mantenir:

  • fair-play-nens-comicsRelacions correctes amb l’adversari/a
  • Respecte per les regles de Joc
  • Rebuig de la victòria a qualsevol preu
  • Igualtat d’oportunitats i condicions per a tothom
  • Actitud digne tant en la victòria com en la derrota
  • Compromís real de donar tot el què es pugui, i col·laborar amb l’equip
  • Suport positiu com a públic

És un comportament generós que no és obligatori i que no forma part de les regles fixades. Al contrari, el Joc Brut què suposa? Feu una llista de situacions de Joc Brut que hagueu vist o viscut practicant esport.

Ara que ja sabeu què vol dir FAIR PLAY,  us proposem que reflexioneu sobre: Com aneu de Fair Play? A classe us presentarem en pantalla un conjunt de situacions que haureu de contestar de manera individual sobre què en sabeu o què farieu en cada una de les situacions proposades. Anirem apuntant les respostes individuals i personals en el document Full de Registre. Atents: Cal contestar amb sinceritat, ja que això us ajudarà a saber quin és el vostre punt de partida abans de començar la costra misil.

Una vegada tinguem les respostes individuals, el professorat tornarà a passar el power point i anirem comentant conjuntament cadascuna de les situacions. Poseu en comú les resultats individuals, i feu un debat sobre cada situació amb l’ajuda del vostre professorat. 

També podeu fer aquesta activitat de manera individual a casa o l’aula d’informàtica, ja que és un qüestionari d’auto-avaluació. Si ho feu aixi, és important  poder fer la posta en comú a partir d’un debat exposant els vostres resultats davant el grup-classe i el professorat. Aquí podeu accedir al document o power point: Com vaig de Fair Play? 

Per acabar, entregueu el full de resultats individuals al vostre professor/a i també el resum del debat. Som-hi!

CAIXA DE RECURSOS

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  DESCARREGA’T

 Document de suport per l’activitat 1. Full de registre (PDF)

  Document de suport per l’activitat 1. Com vaig de Fair Play (PDF)

  RECURSOS EXTERNS