“Corres com una nena

En què has pensat? Ho has sentit alguna vegada? Creus que és una frase positiva o negativa?

Avui en dia pot semblar que ja hi ha igualtat en l’esport, i que els estereotips de gènere ja no ens afecten. Certament, actualment tothom pot fer de tot, però no sempre és fàcil, ja que l’entorn social ens influeix molt a l’hora de triar què ens agrada i què no. Aquesta influència, la majoria de vegades, passa de forma invisible, inconscientment, i per això és molt difícil de detectar. A través de les persones que ens envolten i el que passa al nostre voltant, ens arriben missatges de com hem de ser, i com no hem de ser. Així ens perdem l’oportunitat de fer moltes i moltes coses, o de fer coses de maneres molt diferents.

A més a més, en la nostra societat, allò considerat tradicionalment masculí, es considera millor que allò considerat femení. Aquí hi ha l’origen de moltes situacions de desigualtat i discriminació, per les noies i també per molts nois.

En aquesta proposta parlarem de quins són aquests missatges, com ens arriben, i de com els podem canviar conjuntament si passem a l’acció!