Sovint, el nostre entorn ens posa difícil fer l’activitat que realment ens agrada, i molts nois i noies resulta que no tenen gaires oportunitats per practicar-la, de manera que s’acaba abandonant o ni tant sols provant. Us ha passat a vosaltres? Amb aquesta activitat volem descobrir a tots els llocs on podeu anar a fer esport, sigui quin sigui!

Perquè això no passi, és important que els clubs i entitats pensin en tots i totes a l’hora de fer la seva oferta esportiva i en la seva gestió del club.

TASCA 1. L’oferta d’activitats esportives i lúdiques al nostre entorn: fem un mapa

Cada grup escull un club o entitat de lleure del vostre barri o municipi i investiga les activitats que ofereix i les seves característiques bàsiques (al web, en tríptics informatius, etc.): On és; Activitats i esports que ofereix; Instal·lacions que utilitza; Cost de la matrícula per ser soci o sòcia; Èxits esportius més rellevants; etc.

Amb aquesta informació, utilitzant l’eina del Google Maps, feu un mapa del vostre entorn i ubiqueu totes les activitats que heu analitzat i les activitats que ofereixen. Ubiqueu al mapa en un lloc visible del gimnàs del centre.

TASCA 2. Recollim dades dels clubs esportius o entitats de lleure del nostre entorn

  1. Parleu amb una persona responsable del club i esbrineu quina és la presència de dones i homes en les diferents activitats que fa el club a partir de la fitxa que s’adjunta (Estadístiques de clubs i entitats).
  2. Sol·liciteu també si duen a terme alguna campanya de promoció de la igualtat entre homes i dones. Si en tenen alguna, demaneu tot el que fan per poder-ho explicar després a la resta de la classe.

TASCA 3. Comparant la presència d’homes i dones, en cada categoria, a cada entitat

A través del programa Excel, podeu introduir les dades obtingudes a cada entitat i fer un diagrama de barres comparatiu. A partir de les dades obtingudes, classifiqueu totes les entitats que heu estudiat segons:

  • Nombre d’homes i dones esportistes al club: menys del 30% de dones practicants; entre el 30 i el 70% de dones i homes; més del 70% de dones.
  • Nombre d’homes i dones com a entrenadors o entrenadores, monitors o monitores, etc.: menys del 30% de dones practicants; entre el 30 i el 70% de dones i homes; més del 70% de dones.
  • Nombre d’homes i dones a la junta directiva de l’entitat: menys del 30% de dones practicants; entre el 30 i el 70% de dones i homes; més del 70% de dones.

Envieu la vostra tasca al professor o professora.

TASCA 4. Fent campanya per a la igualtat

En cas que el club o entitat no dugui a terme cap campanya a favor de la igualtat, aprofiteu per facilitar-los informació sobre les campanyes que han fet diferents institucions del món de l’esport, per si en volen utilitzar alguna!

Mireu les que ha va fer la Generalitat de Catalunya: A l’esport hi faltes tu (cartell)

aventura-es-femenivolen-el-100-per-100-del-seu-50-per-100     totes-les-oportunitats-tota-la-vida    piscina
 

CAIXA DE RECURSOS

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  DESCARREGA’T

 Document de suport per la tasca 2 (PDF)
 Document de suport per la tasca 4 (PDF)

  RECURSOS EXTERNS