L’esport s’ha convertit en un dels principals continguts dels mass media, però tot i així, l’esport femení destaca per la seva absència: èxits que no reben cap reconeixement mediàtic; competicions que tenen un seguiment puntual, sense continuïtat; proves femenines camuflades entre la notícia que fa referència a la prova masculina, etc. La comparació de l’espai (tant de titulars, texts i fotos dels diaris) i el temps (als programes i telenotícies de TV) dedicats a l’esport masculí i a l’esport femení resulta, si més no, sorprenent.

Tot i així, la seva absència no és l’única discriminació que es pot trobar als mitjans, ja que el tracte que reben les esportistes quan finalment són protagonistes de les notícies no és precisament el més adequat i professional: s’utilitzen noms propis donant un tracte molt menys distingit; s’utilitzen adjectius i verbs que reprodueixen els tòpics; es fa referència en moltes ocasions més a aspectes emocionals o familiars que als aspectes tècnics, etc. Per altra banda, si són notícia, ho són en més ocasions per qüestions sensacionalistes i anecdòtiques, com per exemple una separació sentimental, que no pas per qüestions esportives. Aquest tracte poc rigorós, i fins i tot en alguns casos poc respectuós, és una forma més de discriminació.

TASCA 1. Informem-nos sobre la desinformació

Lectura dels articles “Cuando nadie habla de nosotras”  (El Periódico), i “Nada como un hombre. Los 10 ejemplos más extremos de la sexista cobertura de #Rio2016” (El Desconcierto). També es pot visualitzar el vídeo sobre el tracte discriminatori de les dones als JJOO de Río, fet a partir de la informació del Huffington post.

TASCA 2. Diagnòstic dels mitjans de comunicació

Cada membre del grup escull un diari i un Telenotícies (TN) d’una cadena de televisió d’un dia qualsevol.

De cada mitjà, analitza l’espai o el temps que dediquen a l’esport femení i a l’esport masculí a partir de la fitxa que s’adjunta (Radiografia als diaris – Radiografia del TN).

A partir de les dades obtingudes, tal i com s’indica a la fitxa:

a) Feu un rànking dels diaris segons el percentatge de presència d’esport femení

b) Compareu les dades de la vostra investigació amb els resultats de l’estudi elaborat pel Consell de l’Àudiovisual de Catalunya (veure aquí). La taxa de presència d’esport femení al TN que heu analitzat està per sobre o per sota de la que presenta l’estudi?

c) Envieu la vostra tasca al professor o professora.

TASCA 3. Fem les notícies de l’esport femení

a) Cada grup busca 1 esdeveniment d’esport femení que hauria pogut ocupar la portada del diari de la darrera setmana. Podeu buscar a algunes d’aquestes pàgines web: Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC); Revista digital Dones; Fundación Mujer y Deporte, del Comitè Olímpic Espanyol; Programa de ràdio “Dones Marca“; etc..

b) Amb els esdeveniments que heu recollit en el conjunt de la classe (entre els 5 grups tindreu 5 esdeveniments), cada grup dissenya una portada de diari. Per fer la portada, cal:

  • Decidir la importància de cada notícia: quina noticia és més important i tindrà el titular central, i quines seran les notícies secundàries. Pots trobar els criteris a tenir en compte per decidir la importància de la notícia al següent enllaç: Fem de periodistes)
  • Redactar el contingut per cada esdeveniment esportiu: el titular (es destaca en negreta i cos de lletra més gran); el subtitular (frase que se situa a sota del titular i n’amplia la informació), l’Avant-titular (frase que se situa a sobre del titular i que en dóna una informació) i l l’entrada (Amb les dades més importants de la noticia)
  • Buscar i seleccionar una foto per les 2 notícies que considereu més importants. Per cada foto, escriviu un peu de foto on s’indiqui breument el que hi ha a la imatge, i l’autor o autora de la fotografia (o el nom de l’agència o la font d’on l’heu obtingut)
  • Fer el disseny gràfic de la portada: ubicar cada notícia en un espai de la portada i adjudicar-li un espai segons el nivell d’importància que li heu assignat. A la part superior, amb major espai, i amb foto, es considera més important; a la part inferior, amb menor espai i sense foto, es considera menys important. Per fer el disseny, podeu utilitzar el programari informàtic que domineu més (Word, Power-point, Publisher, etc.)

c) Un cop hagueu fet la portada, imprimiu-la i penjeu-la al gimnàs del centre.

CAIXA DE RECURSOS

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY  DESCARREGA’T

 Document de suport per la tasca 2 (PDF)

  RECURSOS EXTERNS