Gènere: esport sense límits és una proposta educativa pensada per a l’alumnat de primer i segon cicle de l’Educació Secundària. Aquesta té com a fil conductor la reflexió sobre com els estereotips de gènere i la desigualtat que estan presents en múltiples aspectes del nostre entorn: en les expressions col·loquials com “jugues com una nena”, a la publicitat, al cinema, a la informació esportiva, a les entitats esportives, etc.

A partir de la reflexió, i d’exemples de bones pràctiques i de propostes de canvi, des de les activitats que es plantegen a l’alumnat es proposa que els nois i noies passin a l’acció, facin activitats per desafiar els estereotips de gènere i s’impliquin en accions per promoure la igualtat entre homes i dones en l’esport, sense discriminacions ni per les noies ni pels nois.

Us convidem a participar-hi!