Per tal de portar a terme aquesta proposta didàctica, us recomanem que llegiu abans la guia didàctica general del projecte, ja que us donarà una visió de conjunt de la proposta Valors en Joc. Una vegada realitzada la lectura, en aquest apartat trobareu orientacions específiques de cadascuna de les diferents temàtiques.

Presentació

La proposta didàctica que us presentem va dirigida a treballar el valor de l’Esforç dins de l’àmbit esportiu a partir del model de l’esportista Núria Picas, corredora d’ultra fons. Núria Picas serà l’eix transversal que de manera fictícia i virtual proposarà una sèrie de reptes a superar a l’alumnat, de manera que a partir d’aquestes activitats aniran treballant diferents aspectes relacionats directament amb l’Esforç. Picas és una referent actual i a més promotora de l’Esforç físic i la superació personal, és per això que és un molt bon model esportiu a l’abast de que tot l’alumnat la conegui.

La finalitat que volem aconseguir amb aquesta proposta didàctica, és que a partir d’aquestes petites activitats o reptes que la protagonista proposa a l’alumnat es vagin treballant diferents aspectes com la importància de la gent que ens envolta i el paper que aquests tenen, la preparació a nivell mental per a lluitar i treballar per aconseguir un repte i l’esforç que comporta, el fracàs com a quelcom provable i positiu i el treball cooperatiu per aconseguir el gran repte proposat. Volem promoure una pràctica reflexiva al voltant del tema, i som conscients que moltes vegades, des de l’educació física ens quedem amb la vivència pràctica (fonamental), però que ens manca temps per la reflexió, i aquest és un dels propòsits últims de la proposta que us presentem.

Objectius generals

  • Valorar i comprendre la importància de l’Esforç, en el sentit més ampli del terme.
  • Reflexionar sobre la influencia que té la gent que els envolta sobre cada persona.
  • Descobrir i tractar el fracàs com a un fet positiu i habitual.
  • Experimentar en primera persona l’esforç per aconseguir algun repte.
  • Promoure el treball cooperatiu, el debat, el diàleg i l’esperit crític de l’alumnat

Al final del document s’exposen les competències bàsiques vinculades a la proposta, d’acord amb el currículum actual.

A continuació us adjunten un PDF on, a més del objectius detallats d’aquest bloc ja exposats, hi trobareu aspectes de metodologia, temporització i orientacions didàctiques de cadascuna de les activitats, així com lectures i links de referència que us permetran ampliar informació sobre aquest bloc temàtic. Esperem que siguin del vostre interès!

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>  Descarrega’t el PDF amb les Orientacions didàctiques pel professorat.